Verlofdagen 2022

April

van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april

maandag 18 april

Jaarlijks verlof (Paasvakantie)

Paasmaandag

Mei

donderdag 26 mei

vrijdag 27 mei

O.H. Hemelvaart

brugdag

Juni

maandag 6 juni

pinkstermaandag

Juli

van maandag 18 juli tot en met vrijdag 29 juli

Jaarlijks verlof

Augustus

van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5 augustus

maandag 15 augustus

Jaarlijks verlof

O.L.V. Hemelvaart

Oktober

maandag 31 oktober

brugdag

November

dinsdag 1 november

donderdag 11 november

Allerheiligen

Wapenstilstand

December

Van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december

Jaarlijks verlof