Tarieven en Huishoudelijk Reglement

Het IKG-systeem (InKomensGerelateerd)

Het gezin betaalt een basisbijdrage per dag volgens het inkomen. Dit wordt berekend op basis van een bepaalde formule.

Op de website van K&G kan je de ouderbijdrage uitrekenen :


De ouders dienen bij K&G een unieke kindercode aan te vragen en het attest voor de opvangvoorziening te bezorgen aan Piekeboe.

Voor bepaalde kosten kan de opvang een bijdrage vragen die losstaat van het inkomen van het gezin en die gefactureerd wordt door Piekeboe :Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde aangepast worden.

Indien ouders hun kind(eren) onder de 12 jaar toevertrouwen aan een erkende kinderopvang, mogen zij € 11,20 per opvangdag en per kind van hun gemaakte kosten voor kinderopvang aftrekken.

Het fiscaal attest wordt door K&G rechtstreeks aan de ouders overgemaakt.